Aktuální informace

← Zpět na aktuální informace

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1.9.2020

• Od dětí se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti. • Před vstupem do třídy si prosím umyjte ruce mýdlem. • Ve školce se zdržovat jen nezbytně nutnou dobu a dítě předávat u dveří do třídy. • Děti/zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! • V případě projevů příznaků infekčního onemocnění během pobytu dítěte v mš (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, který v co nejkratším možném čase dítě vyzvedne a opustí budovu mš. • Učitelky mají právo požádat rodiče o potvrzení od lékaře, že dítě netrpí infekční nemocí. • U vstupu do šaten MŠ bude k dispozici prostředek k dezinfekci rukou. • V průběhu dne nadále budeme dodržovat zvýšenou hygienu u dětí i všech prostor a povrchů v MŠ. • Zakrytí horních dýchacích cest rouškami necháváme na volbě zákonných zástupců, nevyžadujeme jejich nošení v počátku školního roku. V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ CELKOVÉHO PRŮBĚHU COVID 19 V NAŠEM OKRESE BUDETE INFORMOVÁNI PŘEDEM PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY A VCHODOVÝCH DVEŘÍ MŠ A BUDOU DLE "SEMAFORU" MŠMT A MZd. UPRAVOVÁNY PODMÍNKY V MŠ (nošení roušek, rozestupy atd...). Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že to společně zvládneme. Za kolektiv mateřské školy řed. Jansová Jitka