Aktuální informace

← Zpět na aktuální informace

ZMĚNA V PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, podle Mimořádného opatření ze dne 6. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN dochází od 12. 4. 2021 ke změně v provozu mateřské školy tak, že děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, mají výjimku a jejich vzdělávání se mění z distančního na prezenční. Dále podle odst.I/14 mohou chodit do školky děti jejichž zákonní zástupci jsou a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e)příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce ČR, i) zaměstnanci ČSSZ a OSSZ, j) zaměstnanci Finanční správy ČR. Při provozu budeme zase dodržovat hygienická opatření s tím, že děti i zaměstnanci budou pravidelně dvakrát týdně testováni. Milí rodiče, pokud se někdo ve výše zmíněných skupinách zaměstnanců najdete, a budete chtít dávat své dítě do školky, prosím Vás, abyste mě předem informovali o nástupu do školky, abych měla zajištěný vždy dostatečný počet testů. ( tel. 777 065 658). Děkuji Vám za spolupráci. Všem přejeme, aby bylo pěkné počasí, měli jste dostatek energie k péči o děti a věříme, že se ve školce brzy sejdeme. Moc bychom si to všechny přály. Omlouvám se za formát, v jakém se sdělení zobrazuje, zatím se mi nedaří ho upravit :(