O školce

Aktuálně

Informace o školce.

Mateřská škola Horní Radechová sídlí od 1. 8. 2002 v prvním patře zrekonstruované budovy bývalé obecní základní školy v centru obce Horní Radechová.

Mateřská škola má v současnosti kapacitu 26 dětí. Děti využívaji velký prostor prosluněné třídy, která slouží také jako herna i jídelna. Třída je vybavena moderním nábytkem, který vyhovuje požadavkům, novou podlahovou krytinou a měkkým kobercem. Je zde i nové piano pro zpříjemnění hudebních chvilek. Ve třídě je také počítač a tablety s výukovými programy. Samozřejmostí je umývárna s WC. K odpolednímu odpočinku děti využívají samostatnou ložnici. Okna ve třídě i v ložnici je možné zastínit žaluziemi. Ložnice je také vybavena dřevěnými lehátky a čističkou vzduchu.

Součástí školy je kuchyň s novou kuchyňskou linkou a je propojena výdejním okýnkem se třídou – jídelnou.

Nábytek a veškeré učební pomůcky a herní prvky v mateřské škole průběžně modernizujeme.

Za budovou mateřské školy je školní zahrada s pískovištěm a skluzavkou s věžičkou. Dále je vybavena průlezkou, domečkem pro děti, pružinovými houpadly a dalším zahradním nábytkem.

Zahrada odpovídá bezpečnostním normám a každoročně prochází revizí herních prvků. Zahrada vede děti k aktivnímu učení, sbírání zkušeností, pozorování, experimentování s přírodním materiálem.

Školní vzdělávací program

Naše ŠVP

Organizace

 • Děti jsou zařazeny v heterogenní skupině, kde se snažíme o pružný denní režim a reagujeme na individuální potřeby dětí, jejich zájem o činnosti.
 • Dětem chceme zabezpečit a umožnit potřebný klid, bezpečí a pohodu. Prostředí, kde vládne dobrá nálada.
 • Rodiče jsou informováni na nástěnkách, raději však využíváme přímých hovorů s nimi.
 • Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se pomáhat v jejich uspokojování. Dětem se plně věnují.
 • Naším záměrem je přiměřené zatěžování dětí v rámci jejich možností a dětem umožnit kdykoliv během dne relaxovat.
 • Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity.
 • Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost pracovat ve skupinkách.
 • Dbáme na osobní soukromí dětí, děti mají možnost trávit čas mimo společných činností dětí.
 • Pobyt venku uskutečňujeme většinou formou vycházek v okolí mateřské školy,v nedalekém lese nebo na školní zahradě.
 • Nabízíme také logopedickou péči dle doporučení logopeda, podle zájmu rodičů a jimi předávaných informací.