Kontakt
Horní Radechová 162,
549 46 Horní Radechová
Česká republika

(+420) 773 151 992
mshorniradechova@gmail.com

Výše úplaty na školní rok 2024/2025

← Zpět na aktuální informace

VÝŠE ÚPLATY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


  V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje na školní rok 2024/2025 výši úplaty za


• předškolní vzdělávání v MŠ Horní Radechová 500Kč/ měsíc