Kontakt
Horní Radechová 162,
549 46 Horní Radechová
Česká republika

(+420) 773 151 992
mshorniradechova@gmail.com

Program dne

     

   ORIENTAČNÍ REŽIM DNE

6:30– 8:00 

 • scházení dětí- sdělování novinek a událostí 

6:30 – 8:30

 • individuální práce s dětmi
 • volné individuální hry a činnosti dle přání dětí - hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní, dramatické
 • jazykové chvilky

8:15 – 8:45

 • ranní cvičení, hygiena, svačina

8:45 – 9:30

 • didakticky zacílené činnosti - záměrné i spontánní hry, skupinové i individuální
 • jazykové chvilky, smyslové a námětové hry
 • pokračování činností z rána, hry dle volby a přání dětí

9:30 – 11:30

 • hry na školní zahradě, průlezky, odrážedla...
 • vycházky po okolí, pozorování přírody

11:30 – 12:00

 • oběd, hygiena

12:00– 12:20

 • vyzvedávání dětí, které jdou domů po obědě

12:30– 14:00

 • vyprávění nebo četba pohádky
 • klidové a individuální činnosti nespících dětí
 • PŘEDŠKOLÁČEK

14:00 - 15:50

 • hygiena, svačina
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě
 • předávání dětí rodičům

16:00

 • uzavření MŠ


Denní organizační řád je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. Režim dne je časově pouze orientační. Přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Dodržován je čas svačin, oběda a pobytu venku. Pitný režim je dodržován během celého dne.


 • Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.
 • Po obědě se děti vyzvedávají od 12:00 hodin do 12:15 hodin.
 • Odpoledne se děti vyzvedávají od 14:30 hodin, do 15:50 hodin.
 • Budova MŠ se uzamyká v 16:00 hodin.
 • Žádáme rodiče o dodržení časového rozmezí.