Kontakt
Horní Radechová 162,
549 46 Horní Radechová
Česká republika

(+420) 773 151 992
mshorniradechova@gmail.com

O školce


Mateřská škola Horní Radechová sídlí od 1. 8. 2002 v prvním patře zrekonstruované budovy bývalé obecní základní školy v centru obce.

Mateřská škola má v současnosti kapacitu 26 dětí.

Děti využívají velký prostor prosluněné třídy, která slouží jako herna i jídelna. Třída je vybavena moderním nábytkem, spoustou stavebnic, hraček a vzdělávacích her - které se průběžně modernizují. Je zde piano a mnoho dalších hudebních nástrojů pro zpříjemnění hudebních chvilek. Ve třídě je také notebook a tablety s výukovými programy.

K odpolednímu odpočinku děti využívají samostatnou ložnici. Ložnice je vybavena dřevěnými lehátky a čističkou vzduchu. Dětem, které nespí jsou nabízeny klidové činnosti.

Součástí školy je kuchyň, která je propojena výdejním okýnkem se třídou.

Za budovou mateřské školy je školní zahrada s pískovištěm, herní sestavou, domečkem pro děti, pružinovými houpadly...Zahrada vede děti k aktivnímu učení, sbírání zkušeností, pozorování a  experimentování s přírodním materiálem.

Školní vzdělávací program

Naše ŠVP

Organizace

  • Děti jsou zařazeny v heterogenní skupině, kde se snažíme o pružný denní režim a reagujeme na individuální potřeby dětí.
  • Dětem chceme zabezpečit a umožnit potřebný klid, bezpečí a pohodu. Prostředí, kde vládne dobrá nálada.
  • Rodiče jsou informováni na nástěnkách, raději však využíváme přímých hovorů s nimi.
  • Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim.
  • Všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí. Dětem se plně věnují.
  • Naším záměrem je přiměřené zatěžování dětí v rámci jejich možností a umožnit jim kdykoliv během dne relaxovat.
  • Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity.
  • Pobyt venku uskutečňujeme většinou formou vycházek v okolí mateřské školy, v nedalekém lese nebo na školní zahradě.