Orientační program dne

Orientační program dne vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách.

Čas
Popis
6:30 – 8:30
scházení dětí, volná hra, individuální práce s dětmi, hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní,dramatické, tělovýchovná cvičení, jazykové chvilky
8:30 – 8:45
svačina
8:45 – 9:30
didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně)
9:30 – 11:30
pobyt venku
11:30 – 12:30
oběd, hygiena
12:30 – 14:00
odpočinek, klidové činnosti nespících dětí, individuální práce s dětmi
14:00 – 14:30
hygiena, svačina
14:30 – 16:00
odpolední zájmové činnosti, spontánní činnosti, Uzavření MŠ.

  • Budova MŠ se pro děti otevírá v 6:30 hodin a uzavírá v 16:00 hodin.
  • Po obědě se děti vyzvedávají od 12:00 hodin do 12:15 hodin.
  • Odpoledne se děti vyzvedávají od 14:30 hodin, do 16:00 hodin.
  • Děti se mohou vyzvednout po domluvě s p. učitelkou.
  • Budova MŠ se uzamyká v 16:00 hodin.
  • Žádáme rodiče o dodržení časového rozmezí.