Zápis do MŠ


Ředitelství Mateřské školy Horní Radechová vyhlašuje
Z Á P I S
do Mateřské školy Horní Radechová na školní rok 2019 – 2020.
Zápis se koná v pondělí 13.5.2019 a v úterý 14.5.2019 od 14:00 – 16:30 v budově MŠ.

Ředitelka Mateřské školy Horní Radechová stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v případech , kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

    1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné(zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §34a odst. 2                                                                                           a § 179 ods. 2)
    2. Děti pro které je tato škola spádová (zákon č. 128/200 Sb., o obcích - §2 odst. 2 a § 35 odst. 2)
    3. Děti, podle věku od nejstarších po nejmladší (zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) - §4, §5, §33)

    4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstaršího po
    nejmladší
K zápisu se dostavte s dítětem a přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz.


Horní Radechová dne 5.4. 2019                                                                            Jitka Jansová, ředitelka MŠ